Privacy Policy Robinsonlist.be

Robinsonlist.be is een initiatief van de Belgian Direct Marketing Association.
Ons postadres is Noordkustlaan 1 te B-1702 Groot-Bijgaarden.
Ons B.T.W.-nummer is BE 452 664 950

Het bewaren van gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij de gegevens die u aan ons communiceert: uw postadres, telefoonnummer, SMS contact nummer en/of uw e-mailadres. De gegevens die u op onze website ingeeft in het kader van de Robinson Lijsten, zullen enkel voor die doeleinden gebruikt worden. Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven met de bedoeling om uw contactgegevens te schrappen uit bestanden bedoeld voor commerciŽle communicatie. Voordat er enige overdracht van gegevens gebeurt, worden de betrokken bedrijven aan een strenge controle onderworpen. In het geval u uw e-mailadres opgeeft tijdens de registratie op de Robinson-lijst, dan wordt dit enkel gebruikt om u een bevestiging te sturen en wordt daarna onmiddellijk verwijderd.

Het gebruik van cookies

Op deze site gebruiken we geen cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Commerciële relaties

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Veiligheid

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieŽn die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe het BDMV contacteren in verband met dit privacy-beleid ?

∑ Als u wenst te reageren op ťťn van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren :
- per email: marie-pascale@bdma.be
- per brief: op het bovenstaand adres
- per telefoon: 078 77 00 112

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen die informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden.

Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren.

Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met
- het Comitť van Toezicht van de bdma (per e-mail via marie-pascale@bdma.be of per post op dit adres: Belgian Direct Marketing Association (bdma), Noordkustlaan 1 te 1702 Groot-Bijgaarden
- de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer per post op dit adres: Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.


Deze dienst wordt u gratis aangeboden door de Belgian Direct Marketing Association (bdma).