Hoe werkt de Robinson-lijst ?

Personen die geen reclame op naam per post meer wensen te ontvangen van geen enkel bedrijf, schrijven zich in in de Robinson Mail lijst.

Om geen commerciële aanbiedingen per telefoon meer te ontvangen van geen enkel bedrijf, bestaat er de Bel-me-niet-meer-lijst.

Er bestonden andere Robinson-lijsten, maar deze werden n.a.v. de getroffen schikkingen van de wetgever verwijderd. Het gaat hier over de Robinson-lijsten Fax, E-mail en SMS. Namelijk, de bedrijven die consumenten willen bereiken die niet klant zijn, moeten bij wet de consument toestemming vragen om zijn/haar faxnummer, emailadres of GSM-nummer (voor SMS-acties) te gebruiken.

Maar hoe werkt de Robinson-lijst nu precies ?

Alle personen die geen reclame op naam meer wensen te ontvangen van geen enkel bedrijf, schrijven zich in de Robinson-lijsten van hun keuze (Mail of Bel-me-niet-meer) in. Inschrijven is mogelijk via deze website (www.robinson.be) of per brief aan :

Robinson-lijst, Belgian Direct Marketing Association, Noordkustlaan 1, BE-1702 Groot-Bijgaarden.

De gegevens die u bij uw inschrijving opgeeft (naam, adres, telefoon-, GSM nummer of e-mailadres), worden enkel opgenomen en gebruikt om er voor te zorgen dat u geen reclame op naam meer ontvangt. De bedrijven die reclame via brief of telefoon willen versturen, stellen eerst een adressenlijst samen van de mensen die zij willen contacteren.

Uit deze lijst schrappen zij alle personen die in de Robinson-lijst opgenomen zijn. Want dat zijn de personen die uitdrukkelijk gevraagd hebben om niet gecontacteerd te worden voor reclame via post of telefoon. Op die manier blijft er voor het bedrijf een adressenlijst over van mensen die geen bezwaar hebben om reclame te ontvangen. Het bedrijf zal vervolgens enkel deze mensen met reclame contacteren.

Wat betreft de ongevraagde op naam geadresseerde reclame via e-mail of SMS, moet het bedrijf u voorafgaandelijk toestemming vragen om u commerciŽle boodschappen te zenden. Indien u echter al klant bent bij dit bedrijf, mag dit bedrijf u commerciŽle aanbiedingen zenden per e-mail of SMS. U hebt uiteraard steeds het recht om het bedrijf te verzoeken u geen commerciŽle boodschappen meer te zenden.

Waarom bedrijven u persoonlijk willen contacteren en hoe ze dit doen, vindt u in de rubriek « Hoe komt u aan mijn naam ? ».

Er bestaan echter vier uitzonderingen waarbij u voor commerciŽle doeleinden gecontacteerd kunt blijven worden.

- Indien het bedrijf dat u nog met reclame contacteert geen lid is van DE bdma (en dus niet verplicht is de Robinson-lijst te raadplegen), zou u nog reclame op naam kunnen ontvangen;

- Indien u klant bent van een bedrijf, dan mag dit bedrijf u steeds contacteren, ook al bent u in de Robinson-lijst opgenomen.

- Indien u uitdrukkelijk toestemming aan een bedrijf hebt gegeven om u via e-mail of SMS te contacteren.

- Indien het een bedrijf betreft die vanuit het buitenland opereert.

Om ook van deze bedrijven geen reclame meer te ontvangen, dient u dit rechtstreeks te vragen aan deze bedrijven. Want volgens de privacy-wet is elk bedrijf verplicht de wens te respecteren van die personen die het bedrijf in kwestie uitdrukkelijk gevraagd hebben hen niet meer te contacteren met reclame.

Let wel op : inschrijven in de Robinson-lijst is een radicale oplossing. U vraagt immers aan ALLE bedrijven die lid zijn van het BDMV om geen reclame op naam meer te sturen per post of telefoon. Indien u slechts van één of meerdere welbepaalde bedrijven geen reclame op naam meer wenst te ontvangen, raden wij u aan om dit of deze welbepaalde bedrijven rechtstreeks te contacteren om uw wens kenbaar te maken. Zij zullen uw wens respecteren.

Inschrijven in de Robinson-lijst is een radicale maar geen 100% waterdichte oplossing. De 450 bedrijven die lid zijn van de Belgian Direct Marketing Association (bdma) zijn verplicht de Robinson-lijst te gebruiken. Uiteraard nodigt de bdma ook alle andere bedrijven (die geen lid zijn van de bdma) om het Robinson-reglement toe te passen. De Robinson-lijst zorgt op deze manier voor een daling van ongeveer 80% aan reclame op naam. Dit betekent concreet dat u heel af en toe nog een commerciŽle boodschap kan ontvangen.

Heeft u nog vragen over de werking van de Robinson-lijst ? Misschien vindt u hieronder een antwoord :


1. Wie beheert de Robinson-lijst?

De Belgian Direct Marketing Association (bdma) beheert de Robinson-lijsten.

De bdma verenigt ongeveer 450 bedrijven. De helft van deze bedrijven gebruiken Ďdirect marketingí om consumenten te informeren over hun producten en diensten en over speciale aanbiedingen. Deze bedrijven contacteren consumenten op een rechtstreekse manier via brief, telefoon of internet. Over welke bedrijven het gaat ? Bijvoorbeeld banken, verzekeringsmaatschappijen, postorderbedrijven, automerken, warenhuizen en winkels, instellingen met een goed doel, enzovoort. De andere helft van de leden van de bdma zijn bedrijven die producten en diensten aanbieden om te kunnen communiceren. Bijvoorbeeld reclamebureauís, website-bouwers, adressenmakelaars, postdiensten, call centers, enzovoort. De bdma heeft als doelstelling de belangen van zijn leden te verdedigen.

Dit gebeurt door de problemen van de sector samen te bespreken en oplossingen te zoeken. Maar ook door contacten met de overheid. De leden van de bmda moeten strenge regels respecteren die vastgelegd zijn in een deontologische code. Het Comitť van Toezicht van de bdma controleert of de bedrijven deze regels ook in de praktijk toepassen. Indien een consument vindt dat hij/zij onheus behandeld is, kan hij/zij een klacht neerleggen bij het Comitť van Toezicht. Deze instantie zoekt naar een oplossing voor het probleem, onderzoekt of het bedrijf in de fout gegaan is en indien dit het geval is, kan het Comitť het bedrijf ook veroordelen. Kortom, bedrijven die lid zijn van de bdma zijn professionele bedrijven waarop u kan vertrouwen.

U herkent de leden van de bdma aan dit logo :  


2. Wat gebeurt er met de gegevens die ik opgeef wanneer ik me inschrijf?

De gegevens die u bij uw inschrijving in de Robinson-lijst opgeeft (zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoon-, GSM-nummer of e-mail) worden bijgehouden in een lijst. Bedrijven die de personen opgenomen in de Robinson-lijst uit hun adressenlijst willen schrappen, mogen enkel en alleen daarvoor deze lijst gebruiken. De bedrijven die lid zijn van de Belgian Direct Marketing Association (bdma) moeten strenge regels respecteren die vermeld staan in hun gedragscode. De bedrijven die geen lid zijn, maar ook de Robinson-lijsten willen gebruiken, worden door de bdma gecontroleerd en dienen vervolgens het Robinson-reglement te ondertekenen alvorens zij de Robinson-lijsten mogen gebruiken.


3. Waarom moet ik me inschrijven in een lijst om geschrapt te worden?

Duizenden bedrijven beschikken over een adressenlijst van klanten of mogelijke klanten. Om aan alle bedrijven de mogelijkheid te bieden om met uw wens om geen reclame op naam meer te ontvangen rekening te kunnen houden, ontwikkelde het BDMV één Robinson-lijst per communicatiemedium: de post of telefoon. In tegenstelling tot de e-mail, SMS en de fax, gaat het hier namelijk over de twee communicatiemiddelen waarvoor de bedrijven geen voorafgaandelijke toestemming van de consument nodig hebben om hun commerciŽle boodschappen toe te zenden. Elk bedrijf dat een commerciële actie wil opzetten, kan dan eerst de Robinson-lijst raadplegen. Elke naam die zowel in de adressenlijst van het bedrijf als in de Robinson-lijst voorkomt, schrapt het bedrijf uit zijn adressenlijst. Zo zorgt het bedrijf ervoor om geen personen te contacteren die in de Robinson-lijst opgenomen zijn.


4. Als ik me inschrijf op de Robinson-lijst, ontvang ik dan helemaal geen reclame op naam meer?

De 450 bedrijven die lid zijn van de Belgian Direct Marketing Association (bdma) respecteren de gedragscode en de Robinson-lijsten. Niettemin is het mogelijk dat u nog enkele reclameboodschappen ontvangt, met name:

· - van bedrijven die geen lid van de bdma zijn
De bdma kan geen enkele controle uitoefenen op bedrijven die geen lid zijn van de associatie. Het is dus mogelijk dat een bedrijf dat geen lid is van de bdma u nog steeds contacteert met reclame. Om dit te verhelpen, moet u dus zelf contact opnemen met het bedrijf in kwestie en verzoeken u geen ongevraagde reclame op naam meer op te sturen of via telefoon met reclame te contacteren.

· van bedrijven waarmee u een commerciële relatie heeft
Zelfs wanneer u ingeschreven bent op de Robinson-lijst zal u nog reclameboodschappen ontvangen van de bedrijven waarbij u klant bent. Maar ook hier kan u vragen de commerciële relatie te beëindigen, op voorwaarde dat u geen bestelling meer hebt lopen bij het bedrijf in kwestie.

· van bedrijven waaraan u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven (enkel voor e-mail en SMS)
Indien u aan bedrijven uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven om u via e-mail of SMS te contacteren, dan mogen deze bedrijven u via e-mail of SMS blijven contacteren. U kan uiteraard uw eerder gegeven toestemming op elk moment intrekken door deze bedrijven in kwestie dit schriftelijk te laten weten.

De Robinson-lijst garandeert u niet dat u helemaal geen ongevraagde reclame op naam of commerciële telefonische oproep meer zal ontvangen, maar wel dat u een gevoelige daling zal merken (ongeveer 80% minder).


5. Welke soorten lijsten bestaan er?

Robinson Mail
Als u zich op deze lijst inschrijft, zal u geen reclame op naam meer ontvangen per post.

Bel-me-niet-meer
Als u zich op deze lijst inschrijft, zal u niet langer telefonisch gecontacteerd worden voor commerciële doeleinden.

Er bestonden andere Robinson-lijsten, maar deze werden n.a.v. de getroffen schikkingen van de wetgever verwijderd. Het gaat hier over de Robinson-lijsten Fax, E-mail en SMS. Namelijk, de bedrijven die consumenten willen bereiken die niet klant zijn, moeten bij wet de consument toestemming vragen om zijn/haar faxnummer, emailadres of GSM-nummer (voor SMS-acties) te gebruiken.


6. Ik ben zelfstandige en ontvang reclame via de fax, die ik ook gebruik voor privťaangelegenheden, zonder dat ik mijn toestemming heb gegeven?

Via de fax kan reclame verstuurd worden van professioneel naar professioneel. D.w.z. dat, zelfs al hebt u uw voorafgaande toestemming niet gegeven aan een bedrijf, zij u toch commerciŽle aanbiedingen per fax mag zenden. De wet voorziet echter dat u steeds recht hebt op het verwijderen van uw gegevens. Indien u deze aanvraag indient bij het betreffende bedrijf, moet deze uw wens respecteren en u geen commerciŽle aanbiedingen per fax meer zenden.


7. Geldt de Robinson Mail lijst ook voor huis-aan-huis reclame?

De Robinson Mail lijst geldt enkel voor reclame op naam en dus niet voor ongeadresseerde reclame en reclamebladen die u in uw brievenbus ontvangt. Indien u dergelijke reclame niet langer wenst te ontvangen, kan u een zelfklever aanvragen met de tekst ‘geen reclame a.u.b.’ die u dan op uw brievenbus kleeft. De verdeler moet hiermee rekening houden bij de verdeling van de reclame. U kan deze sticker aanvragen bij uw gemeente.Voor meer informatie omtrent de sticker kan u ook terecht op volgende websites:
- http://environnement.wallonie.be/ voor het Waals Gewest
- http://www.ibgebim.be voor de het Brussels Gewest
- http://www.ovam.be voor het Vlaams Gewest


8. Kan ik elk lid van mijn gezin inschrijven op de Robinson-lijst?

Ja, maar slechts ťťn persoon per keer. Dit wil zeggen dat u voor elk lid van uw gezin een afzonderlijk formulier moet invullen. Op die manier weten de bedrijven exact wie en welk adres ze uit hun bestanden moeten schrappen.


9. Kan een bedrijf zich ook inschrijven op de Robinson-lijst?

Nee, bedrijven die geen reclame op naam meer wensen te ontvangen, of die geen commerciële oproepen wensen te ontvangen, kunnen zich niet inschrijven in de Robinson-lijsten. Deze dienst werkt enkel voor consumenten op hun privé-adres.


10. Krijg ik een bevestiging van mijn inschrijving?

Ja, u ontvangt op het opgegeven adres tijdens de inschrijving op ťťn van beide Robinson-lijsten een bevestiging per post of per email (dit laatste indien u inschrijft via internet).


11. Hoeveel tijd zit er tussen mijn inschrijving en het moment waarop ik geen reclame meer ontvang?

U mag toch rekenen op 1 tot 3 maanden voor uw inschrijving werkelijk resultaat geeft. De reden hiervoor is heel eenvoudig: de adressen die de bedrijven gebruiken worden soms weken of maanden voor het lanceren van een commerciële actie reeds geselecteerd. Daarom is het voor bedrijven soms onmogelijk uw naam en adres te schrappen uit deze selecties.


12. Wat moet ik doen als ik van mening verander en toch weer reclame van bedrijven wens te ontvangen?

U bent van mening veranderd ? Geen enkel probleem. Stuur een briefje aan de Belgian Direct Marketing Association (bdma), Noordkustlaan 1 te 1702 Groot-Bijgaarden, waarin u vermeldt dat u opnieuw reclameboodschappen wenst te ontvangen en dat u dus geschrapt wil worden van de Robinson-lijst. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden zoals deze geregistreerd werden bij de inschrijving op de Robinson-lijst.


13. Moet ik me opnieuw inschrijven op de lijst wanneer ik van adres verander of wanneer mijn telefoonnummer (ook GSM) wijzigt?

Ja. Wanneer u uw nieuwe adresgegevens niet opnieuw laat opnemen, dan kan het zijn dat uw nieuw adres of uw nieuw telefoonnummer opnieuw wordt opgenomen in de adresselecties, omdat deze niet meer overeenstemmen met de gegevens in de Robinson-lijst. U kunt zich onmiddellijk opnieuw inschrijven via deze website met uw nieuwe adresgegevens of uw nieuw telefoonnummer (of GSM).


14. Is deze dienst volledig gratis?

Ja, u hoeft absoluut niets te betalen, zelfs niet als u zich op meerdere Robinson-lijsten inschrijft. Deze dienst wordt u aangeboden door de bedrijven die lid zijn van de Belgian Direct Marketing Association.
15. Hoelang geldt deze inschrijving?

U blijft ingeschreven totdat u uitdrukkelijk vraagt om geschrapt te worden van de Robinson-lijst.


16.Kan ik klacht indienen wanneer een bedrijf me blijft contacteren?

Wanneer een bedrijf dat lid is van de Belgian Direct Marketing Association (bdma) u blijft contacteren nadat u bent ingeschreven op de Robinson-lijst kan u dit melden aan het Comitť van Toezicht van de bdma.

Het Comité van Toezicht bemiddelt in geschillen tussen direct marketing bedrijven en consumenten. Het Comité van Toezicht behandelt ook klachten omtrent direct marketing die werden ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken (JEP).

Elke klacht moet schriftelijk ingediend worden bij de Belgian Direct Marketing Association (bdma), Noordkustlaan 1 te 1702 Groot-Bijgaarden.


17. Wat moet ik doen als ik reclame ontvang uit het buitenland?

De Robinson-lijst is een nationale lijst waarop enkel in BelgiŽ wonende personen zich kunnen inschrijven. Buitenlandse bedrijven die reclame op naam verzenden naar BelgiŽ dienen de Belgische Robinson-lijst te raadplegen, maar zijn vaak geen lid van de Belgian Direct Marketing Association (bdma). Rechtstreeks contact met hen opnemen is aan te raden.


18. Wat moet ik als bedrijf doen om de privacy-regels en de Robinson-lijst te respecteren?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar de Robinson bedrijven-site. Deze website biedt u alle informatie die u als bedrijf nodig hebt om op wettelijk en deontologisch vlak in orde te zijn met de privacy-regels.

Deze dienst wordt u gratis aangeboden door de Belgian Direct Marketing Association (bdma).